Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Pokhara

Pokhara Metropolitan city, Pokhara

 • 29
  Ashoj
  Gorkhapatra News
  2018-06-29

  आज जेठ २९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित निम्न सम्पादकीय पढौँ, मनन् गरौँ।

 • 29
  Ashoj
  Kantipur News
  2018-06-29

  वर्ष १५, अंक ११५ मिति जेष्ठ २९, २०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने

 • 29
  Ashoj
  गृह प्रशासन सुधार्न पहल
  2018-06-29

  मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन:

 • 29
  Ashoj
  अध्यागमनको आधुनिकीकरण
  2018-06-29

  मिति २०७४, असार, महिनामा सार्बजनिकिकरण भएकोमा गृह मंत्री ज्यूको - गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र

 • 29
  Ashoj
  Introduction to android mobile app
  2018-06-29

  Introduction to Mobile App: Nepal Immigration Mobile App can be downloaded from Google Play Store.  Click here to download the App

All News
All Notice
 • Gorkhapatra News
  2018-06-29

  आज जेठ २९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित निम्न सम्पादकीय पढौँ, मनन् गरौँ। ...

 • Kantipur News
  2018-06-29

  वर्ष १५, अंक ११५ मिति जेष्ठ २९, २०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ...

 • गृह प्रशासन सुधार्न पहल
  2018-06-29

  मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन: ...

 • अध्यागमनको आधुनिकीकरण
  2018-06-29

  मिति २०७४, असार, महिनामा सार्बजनिकिकरण भएकोमा गृह मंत्री ज्यूको - गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र ...

 • Introduction to android mobile app
  2018-06-29

  Introduction to Mobile App: Nepal Immigration Mobile App can be downloaded from Google Play Store.  Click here to download the App ...

All News
All Notice
Pramila Gautam
Pramila Gautam

Office Chief

CHETRAJ ACHARYA
CHETRAJ ACHARYA

Senior Immigration Assistant

BHAGABATI SHARMA PAUDEL
BHAGABATI SHARMA PAUDEL

Senior Immigration Assistant

MANOJ LAMICHHANE
MANOJ LAMICHHANE

Senior Immigration Assistant

DADHIKALA BHUSAL
DADHIKALA BHUSAL

Immigration Assistant

KHAGISARA REGMI
KHAGISARA REGMI

Immigration Assistant


Bill Publications
  Sorry, No Bills To Publish