Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Pokhara

Pokhara Metropolitan city, Pokhara

8 months ago

2075-09-24


त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट आवश्यक कागजातहरु प्रस्तुत गर्न नसकेको वा भ्रमण शंकास्पद भएको कारणले प्रस्थान अनुमति नदिइएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निजहरुलाई साथै लिई यस विभागमा कतिपय ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, टुर अपरेटर एवं म्यानपावर व्यवसायी वा प्रतिनिधीहरु आउने गरेकोमा आजका मितिदेखी ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, टुर अपरेटर एवं म्यानपावर व्यवसायी स्वयं वा प्रतिनिधीहरुसँग भिजिट भिसाको सम्बन्धमा भेटघाट नहुने व्यहोरा सम्बद्ध सबैको लागि सूचित गरिन्छ ।  तर  सम्बद्ध व्यक्ति स्वयं आएर थप बुझ्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा समेत सूचित गरिएको छ ।

अध्यागमन विभाग

कालिकास्थान, काठमाडौं

मितिः- २०७५/०९/१७